PRIVAATSUSTINGIMUSED

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist ELVIM SIA veebilehel https://marialine.ee/  (edaspidi veebileht).

Mõisted

  • Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või eemaldamine.
  • Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, soetavad tooteid või edastavad informatsiooni, näiteks e-posti teel päringu.
  • Tooted on kõik veebilehel müüdavad tooted.

Isikuandmete töötlemine

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.
ELVIM SIA kogub veebilehe kaudu alltoodud isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

  • kasutaja ees ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefon – toote tellimisel kauba tarnimiseks. 
  • veebilehe külastatavuse statistika– Google Analyticsi abil.

ELVIM SIA kasutab isikuandmeid:

  • kasutajale müüdud toodete saatmiseks ja arvete edastamiseks;
  • veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh toodete müügiks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on ELVIM SIA lepingu- või koostööpartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub ELVIM SIA omakorda kasutajale teenuseid.

ELVIM SIA kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

makselahendusi (pangad), toodete transporti, veebilehe majutust, veebilehe IT-tuge, e-mailide edastamist ja haldamist, veebilehe kasutusstatistika kogumist,  raamatupidamistarkvara kasutamist.

Selliste teenuste osutamisel võib lepingu- ja koostööpartneritel olla juurdepääs kasutaja isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda. Lepingu- ja koostööpartneritel on õigusaktidest tulenev kohustus rakendada ja kohaldada turvameetmeid, et tagada isikuandmete puutumatus ja turvalisus.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

ELVIM SIA säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse tulenevalt seadusandlusest 7 aastat majandusaasta lõppemisest.

ELVIM SIA rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.
Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised

Nagu enamik veebilehti, kasutab ka ELVIM SIA veebileht erinevate funktsioonide jaoks küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.
Kasutades veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

Püsiküpsised on püsivad, neid ei eemaldata enne kui kasutaja need kustutab või kuni need aeguvad (sõltub küpsise säilivusajast). Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.

Ajutised küpsised ehk sessiooniküpsised on ajutised ja eemaldatakse, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Sessiooniküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks toote soetamise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivset turundustegevust.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Enamik veebilehitsejaid on automaatselt seadistatud küpsiseid vastu võtma. Soovi korral võib kasutaja küpsised oma veebilehitsejas ära keelata aga tasub meeles pidada, et sellega võivad kaduda mõned funktsioonid, mis on vajalikud veebilehe korralikuks toimimiseks. 

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab ELVIM SIA Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud sisulehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

Privaatsustingimuste muutmine

ELVIM SIA jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada tingimuste vastavus õigusaktidele. Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil info@marialine.ee